Giảng viên, Học viên, Sinh viên sử dụng tài khoản đăng nhập vào wifi do Nhà trường cung cấp để đăng nhập vào hệ thống elearning (không cần nhập @hcmulaw.edu.vn). 

Trường hợp không đăng nhập được vui lòng thực hiện một trong hai cách sau:
 - Cách 1: Truy cập địa chỉ http://ict.hcmulaw.edu.vn, tiếp theo vào mục Reset mật khẩu wifi để lấy lại mật khẩu hoặc Đổi mật khẩu email/wifi  để thay đổi mật khẩu hiện tại.
 - Cách 2: Liên hệ với Trung tâm Công nghệ thông tin qua số điện thoại: (028) 39400989 - Số nội bộ: 142 để được hỗ trợ.

Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống đào tạo trực tuyến:
1. Nếu hệ thống đã có các thông tin cá nhân theo mặc định, vui lòng không chỉnh sửa hồ sơ các nhân. Trường hợp hệ thống yêu cầu nhập thông tin hồ sơ cá nhân (Mã lớp, Họ tên, email) thì tiến hành cập nhật thông tin theo hướng dẫn và lưu lại.

2. Người học sẽ nhìn thấy các môn học (lớp học phần) đã được đăng ký. Nếu không nhìn thấy môn học theo chương trình học thì tiến hành "Tìm kiếm khóa học" hoặc chọn "Các khóa học của tôi" để được hiển thị đầy đủ các khóa học, sau khi tìm thấy thì bấm vào tên môn học để tham gia lớp học.

3. Trường hợp vẫn không tìm thấy các môn học hoặc các môn học được hiển thị không đúng với đăng ký (nếu có), học viên, sinh viên vui lòng liên hệ Trung tâm Đào tạo trực tuyến theo một trong các cách sau để được hỗ trợ:

  • Email: elearning@hcmulaw.edu.vn [Ghi rõ các thông tin: Họ tên, Mã số sinh viên, Lớp, các môn học cần điều chỉnh...]
  • Điện thoại: (028) 39400989 - Số nội bộ: 205
  • Website: dttt.hcmulaw.edu.vn