Cán bộ giảng viên, học viên, sinh viên sử dụng Tài khoản đăng nhập vào Wifi do Nhà trường cung cấp để đăng nhập vào hệ thống elearning (không cần nhập @hcmulaw.edu.vn). 
Trong trường hợp đăng nhập không được vui lòng thực hiện một trong hai cách sau:
 - Cách 1: Vào trang http://ict.hcmulaw.edu.vn, tiếp theo vào mục Reset mật khẩu wifi để lấy lại mật khẩu;
 - Cách 2: Liên hệ với Trung tâm CNTT qua số điện thoại: (028) 39400989 - Ext: 142 để được hỗ trợ.

Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống đào tạo trực tuyến:
    1. Nếu hệ thống yêu cầu nhập thông tin Hồ sơ cá nhân (Mã lớp, Họ tên, email) thì tiến hành cập nhật thông tin theo hướng dẫn và lưu lại.
    2. Người học sẽ nhìn thấy các môn học (lớp học phần) đã được đăng ký. Nếu không nhìn thấy môn học theo chương trình học thì tiến hành tìm kiếm môn học đó, sau khi tìm thấy thì click vào tên môn học để được tham gia vào lớp học.
    3. Trường hợp vẫn không tìm thấy các môn học hoặc các môn học được hiển thị không đúng với đăng ký (nếu có), học viên, sinh viên vui lòng liên hệ Trung tâm Đào tạo trực tuyến theo email: elearning@hcmulaw.edu.vn hoặc số điện thoại: (028) 39400989 - Ext: 205 để được hỗ trợ.
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây